I samma stund som jag kom på den här projektidén så började naturligtvis tankarna mala kring hur det skulle kunna bli. Jag försökte dock undvika att skissa speciellt mycket innan projektet verkligen startade, eftersom det är lätt att fastna för en idé och låsa sig om man inte har tillgång till lämpliga diskussionspartners (tex beställare och handledare...). Den här sidan innehåller sammanfattningar av några av mina skisser. Klicka en bild nedan för att ladda hem en PDF. /This page contains some summarized sketches. Click an image below to download a PDF.

Skiss 1. /Sketch 1. (PDF, 220kb)
  Skiss 2. /Sketch 2. (PDF, 190kb)
Skiss 3. /Sketch 3. (PDF, 220kb)
Skiss 4. /Sketch 4. (PDF, 150kb)
Skiss 5. /Sketch 5. (PDF, 130kb)
Skiss 6. /Sketch 6. (PDF, 270kb)
Skiss 7. Bygglovsversionen! Själva ritningen finns under Konstruktion -> Ritningar. /Sketch 7. Building permit version! See drawings under Construction -> Drawings. (PDF, 810kb)