Klicka på bild för att ladda ner respektive dokument. /Click image to download.

Kristianstad Kommuns informationsbroschyr om att bygga vid kusten. Innehåller ungefär samma information som planbestämmelserna. /General information on the regulations for building along the coast. In Swedish.

PDF. 640kb.

Planbestämmelser. /Building code. In Swedish.

PDF. 270kb.

Plankarta, skala 1:1000, A4-format. /Plan scale 1:1000, A4.

PDF. 260kb.

Plankarta, skala 1:400, A4-format. /Plan scale 1:400, A4.

PDF. 100kb.

Tomtplan, skala 1:200, A3-format. Med träd och område med byggnadsförbud markerat. /Plan scale 1:200, A3, with trees and no-building area marked.

PDF. 320kb.

Plan och fasader till befintligt hus, skala 1:100, A3-format. /Plan and facades of existing building, scale 1:100, A3.

PDF, 900kb.