KONSTRUKTIONSHANDLINGAR:

02/02/2006 - Ladda hem konstruktionsmodellen! I SketchUp5-format så du behöver programmet eller det gratis visningsprogrammet som finns på www.sketchup.com.
/Download construction model! In SketchUp5 format.

KONSTRUKTIONSMODELL / Construction model (Zip, 400kb)

23/12/2004 - Här är renderingarna från dagens bild i utskriftsformat. /The renderings from pic-of-the-day for print.

Renderingar /Renderings (PDF, 300kb)

29/09/2004 - Adderat en liten ritning som förklarar principerna bakom hela konstruktionen. Se nedan. /Added a drawing that explains the basic construction with insulation etc.

Íversikt hela konstruktionen /Overview of the whole construction (PDF, 165kb)

07/09/2004 - Klar med uppställningsritningarna för fönster och dörrar. Ladda hem dem nedan. /Drawings for windows and doors are done. Download below.

Uppställningsritningar fönster och dörrar /Drawings windows/doors (PDF, 500kb)

20/08/2004 - Nu börjar konstruktionsmodellen bli färdig, så här är en A1.a med den övergripande konstruktionen av stommen (skala 1:50), och listan på alla ingående delar. /The construction model is pretty much done, so here are the first drawings - the overall construction of the frame (scale 1:50).

Mängdning av konstruktionsvirke /Amount of frame wood (Text, 4kb)

Konstruktionsritning 1 /Construction drawing 1 (PDF, 520kb)

 

BYGGLOVET:

Den 12/5 lämnade jag in ansökan om bygglov och att bli kvalitetsansvarig, och den 10/6 fick jag båda godkända. Reglerna säger att varje lovpliktigt bygge skall ha en kvalitetsansvarig som säkerställer att byggnaden uppförs på ett professionellt sätt och i enlighet med gällande bestämmelser. Vid större projekt skall den kvalitetsansvarige vara certifierad, men vid mindre byggen som detta räcker det med att han har "erforderliga kunskaper". Anmälan av kvalitetsansvarig är tämligen rättfram - det är bara att fylla i en blankett och lämna in.

En bygglovsansökan är däremot lite mer komplicerad! Förutom bygglovsritningar krävs en ansökan om bygglov, en bygganmälan och om nödvändigt godkännanden från grannar på mindre avvikelser från detaljplanen. De avvikelser som berörda grannar godkänt, och vilka därför detaljplanen även accepterar, är att hela uthuset inreds till gästhus, samt att friggeboden hamnar närmare tomtgräns än 4,5m och att den blir något för hög. Det sista, höjden, ligger egentligen utanför bygglovsansökan eftersom en friggebod inte är lovpliktig (man har endast anmälningsskyldighet), men i projektet har jag valt att försöka ha ett så öppet förhållande till kommunen som möjligt, varför min bygglovsritning även innehåller friggeboden. Titta på kommentarerna från kommunen i bygglovsgodkännandet så framgår det nog vad jag menar.

/May 12 i submitted my building permit application, consisting of the application, drawings and permissions from neighbours regarding small deviations from the plan. On June 10 I got it back - granted! Below are the drawing, and the protocol from the authorities.

Bygglovsritningen, A1-format. /Building permit drawing (PDF, 450kb)

Beviljande av bygglov /Permission granted (JPG, 100kb)

Hela blankettpaketet med ansökan, anmälan, avvikelser osv kan du hämta genom att klicka här:

Blanketter från Kristianstad Kommun. (Zip, 80kb)