Projektet avslutades 19/10-05. Under PRESENTATION finns mer info om det, och exjobbsboken!
/The project was finished 19/10-05. Under PRESENTATION there's more info and the thesis!