EKONOMI

Projektets mycket preliminära budget var ca 200.000 kr, vilket naturligtvis inte var i närheten av den slutliga kostnaden på ca 336.000 kr. Det gör inte så mycket dock - det är fortfarande väldigt billigt med tanke på resultatet, och ett av målen med projektet har varit att få en bättre uppfattning om just ekonomin.

Fördelningen av kostnader är ungefär den följande:
Avgifter, verktyg, bil etc: 50000
Byggkostnader (material): 190000
El (arbete & material): 40000
VVS (arbete & material): 40000
Inredning: 15000

För en fullständig genomgång, detaljerad ner till minsta skruv, ladda hem kostnadssammanställningen nedan!

/The budget for the project was app. 200.000 SEK, but in the end came to about 336.000 SEK. This is quite alright, because it's still very cheap considering the result, and one of the goals of the project was to learn more about the costs. In the Excel document below is a thorough inventory of the economics of the project. In Swedish only though.

Kostnadssammanställning. /Economics (Excel dokument, 85kb)

(Senaste uppdatering /Last update: 02/02/2006)