Den här sidan innehåller allt det som inte passade in på någon av de andra! Det kan vara såväl direkt relaterat till projektet, som saker jag tycker är av mer allmänt intresse för någon som skall bygga en liten stuga i trä. /This page contains all that didn't fit on any of the other pages. This can be project-specific information as well as things of more general interest.

www.maf-ark.se - MAF Arkitektkontor AB

www.gehlarchitects.dk - Jan Gehl Arkitektkontor

Ett litet häfte om massivträ. /A booklet on using massive wood elements. In Swedish. (PDF, 280kb)

Ett häfte från skogsindustrin om att välja rätt trä för konstruktion. /A booklet on choosing types of wood for construction. In Swedish. (PDF, 2Mb)

Blanketter för bygglov mm från Kristianstad Kommun. /Some forms from the local authotities. In Swedish. (Zip, 80kb)

Min skolas hemsida /My school: www.arkitektur.lth.se

Arkitektkontoret jag ibland arbetar på /The office I sometimes work for: www.uulas.se

Kristianstad kommun /Kristianstad county: www.kristianstad.se

Hos detta företag har jag min hemsida. /My webhost: www.b-one.net