För att studera olika konfigurationer och placeringar har jag byggt både en fysisk och en digital tomtmodell. Skalan på den fysiska är 1:100, och den innefattar endast själva tomten. /I've built both a physical (1:100) and a digital site model.

Klicka på bilden för att ladda hem. /Click image to download. (PDF, 140kb)

Digital tomtmodell du kan ladda hem genom att klicka på bilden. 3ds-format. /Digital sitemodel. Download it by clicking the image. 3ds-format.

(3ds-model, 860kb)