Bilder på tomten, grannhus, närområdet etc. Klicka en bild för att ladda hem som PDF. /Images of the site, neighbours etc. Click images to download.
Övre panoramabild är tomten sedd från Videvägen, undre är tagen från mitten av tomten mot Vide-vägen. . /Stiched images. Top one taken from Videvägen, bottom from center of site. (PDF, 320kb)


Befintlig stuga. /Existing house. (PDF, 420kb)

Bilder på grannhus, närområde och allmän miljö. /Images of neighbouring houses, area, town.

(PDF, 560kb)

Klicka här för att ladda hem en film som visar en promenad längs Videvägen (från öster) och fram till den befintliga stugan. /Click here to download movie of walk towards the site along Videvägen, from the east. (WMV (Windows Media Video), 1,4Mb)