Den inledande analysen och den teoretiska diskussionen kring ett problem är mycket viktigt för slutresultatet. I det här fallet handlar dessa främst om tre olika saker:
1) Paradigmet sommarstuga och vad livet i/kring en dylik handlar om.
2) Området, karaktären, platsen, förhållandena.
3) Behov och önskemål från beställaren.

Det första påverkar framför allt programmet. Det andra påverkar främst placering och fasader, och det tredje alla tre. Naturligtvis är det inte frågan om knivskarpa gränser, utan de olika fälten påverkar även varandra.
Man talar ibland om att rita en byggnad inifrån och ut, och med det menas vanligen att man låter plan och funktion styra utseendet. För mig personligen är det dock aldrig bara det ena eller andra, utan det är ett ständigt bollande mellan utsida och insida - och så även i detta fall. Jag anser att i de flesta fall är platsanpassning A och O, och då är det omöjligt att ignorera byggnadens ansikte utåt. Men undantag finns ju - det kan vara ett medvetet val att strunta i kontexten för att därigenom uppnå någon eftersträvansvärd kvalitet hos byggnaden.

Jag har inte hunnit sammanställa all analys ännu, och kommer förmodligen inte att hinna få upp det på den här sidan innan presentationen närmar sig, så tills vidare får ni nöja er med min första, tämligen kontemplativa text om paradigmet sommarstuga, samt en studie av olika placeringar av byggnaderna på tomten. Mer kommer dock senare!

Klicka här för att ladda hem text om paradigmet sommarstuga. /Click here to download text on the summerhouse paradigm. (PDF, 150kb - in Swedish only)

Klicka här för att ladda hem en placeringsstudie. /Click here to download a study of placement on the site. (PDF, 220kb)

/The initial analysis and theoretical discussion is very important to the final result. In this case it's been mainly about the summerhouse paradigm, the character of the area/place, and the needs and wants of the commissioners. I haven't had time to finish this page yet, and it probably will be some time - but check back, there will be more material eventually.