Det här är en lista på alla som är eller har varit involverade i projektet. Efterhand som folk tillkommer så blir listan längre. /This is a list of everyone somehow involved in the project.

Henrik Magnusson - Examensarbetare i arkitektur vid LTH. Född 1974. /Me.
henrik@exjobb.se
Ingrid & Gunnar Magnusson - Mina föräldrar och de officiella beställarna. /My parents and the official commissioners.
ig.m@telia.com

Harald Magnusson - Min yngre bror och kollega. Arkitektstudent som under större delen av projektet praktiserat i Montreal i Canada, hos landskapsarkitekten Claude Cormier (www.claudecormier.com). /My younger brother and collegue, been practicing in Montreal during most of the project.
haraldmag@hotmail.com

David Sim - Min handledare och examinator. Arkitekt SAR/MSA, lektor vid Avdelningen för Arkitektur 1 på skolan. Tjänstledig för arbete hos Jan Gehl i Köpenhamn (www.gehlarchitects.dk) just nu. /My tutor and examiner, architect and lecturer at the Dept. of Architecture 1 at my school, also works for architect Jan Gehl in Copenhagen. david@gehlarchitects.dk
Anders Holst - Kritiker. Pensionerad dansk arkitekt och tidigare aktiv vid skolan. /Anders Holst - Critic. Retired Danich architect and former teacher at the school.
Finn Werne - Kritiker. Professor vid Avdelningen för Arkitektur - Byggnadsfunktion på skolan. Skrivit ett antal böcker i ämnet, bland annat "Arkitekturens Ismer".
finn.werne@arkitektur.lth.se
Maria Udriot - Kritiker. Lärare vid Avdelningen för Formlära på skolan.
maria.udriot@arkitektur.lth.se
Min eminente bygghjälp Magnus Boström. Doktor i kemi, arbetar i Grenoble. /Construction worker Dr. Magnus Boström.
Min lika eminente bygghjälp Lars Mattsson. Produktionsingenjör och min nästkusin. Hans familj har grannstugan. /Construction worker Engineer Lars Mattsson, my second cousin.