Bakgrunden till den här hemsidan är att jag, Henrik Magnusson, håller på med mitt examensarbete i arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet går ut på att rita, bygga och dokumentera ett litet hus, och den här hemsidan är en del av det. Den är gjord med baktanken att underlätta min informationsinsamling till projeketets slutfas (dokumentation), och samtidigt ge min familj, vänner, handledare, examinatorer och andra som kan tänkas vara intresserade möjligheten att följa projektet. Från början kommer inte alla sidor att vara färdiga, utan innehållet är tänkt att växa efterhand som projektet fortskrider.

Idén till mitt exjobb kom för något år sedan och har sitt ursprung i att jag ville göra ett projekt som även innehöll ett praktiskt moment. Det huvudsakliga skälet till detta önskemål är att jag är helt övertygad om att man blir en avsevärt bättre arkitekt om man har lite praktisk erfarenhet av projektering och bygge. Då min familj har en liten sommarstuga i Åhus, på Skånes ostkust, så visade det sig finnas möjlighet att bygga ett litet gästhus till stugan - ett projekt med lagom storlek och komplexitet för att exjobb. De fysiska förutsättningarna hittar du närmare information om under "inventering", men i huvudsak handlar det om en naturtomt på knappt 1400kvm, i tallskog, ca 300m från havet, med en stuga om 70kvm och ett uthus på 10kvm (en s.k. friggebod). Områdets detaljplan blev under 70-talet reviderad till att korrespondera med Kustplanen, varför det finns stora begränsningar på ett uthus, vad avser såväl yta (max 30kvm i ett plan), fasader (träpanel), tak (sadeltak, takfotshöjd max 3m) och innehåll (inget kök). Tidsramen för projektet är från 1 februari 2004 (officiell start för mitt exjobb) tills jag är klar med såväl byggnad som teori - förhoppningsvis tar det inte mer än ett år. Budgeten är preliminärt 200.000 kr.

This homepage is part of my, Henrik Magnusson's, thesis (final project) at the School of Architecture, Lund University, Sweden. The project consists of designing, building and documenting a small guest house for my family's summerhouse in Åhus, in the south of Sweden. Not all pages in the website will be done at once, but as the project evolves so will the information. The limiting regulations of the site is a one story guesthouse, with wood panel facades, pitched roof and maximum 30sqm. The site itself is app. 1400sqm, situated in pine forest, with one main building of 70sqm and a "shed" of 10sqm. The timeframe is from 1 February 2004 and about a year on, and the budget is app. 21.000 euro.